KA ABOUT US

Story | Mission | Vision

บริษัท กวงอลูมิเนียม แอนด์ กลาส จำกัด ได้ดำเนินกิจการ มาแล้วมากกว่า 30 ปี โดย อลูมิเนียม กระจก ฝ้า สินค้าเหล่านี้ กวงอลูมิเนียม เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ให้จัดจำหน่าย และให้บริการติดตั้งทั่วประเทศ จากประสบการณ์ที่ยาวนานและความเชี่ยวชาญนั้น บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น โครงการระดับเล็ก ไปจนถึง โครงการระดับใหญ่ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสุด คือการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การเอาใจใส่ดูแล ให้เหมือนเป็นงานของบริษัทตนเอง และบริษัทยังใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน เพราะเชื่อว่าการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจไปพร้อมๆกัน

บริษัท กวงอลูมิเนียม แอนด์ กลาส จำกัด เริ่มก่อตั้งและเริ่มเข้าสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตชุดงานประตู หน้าต่างอลูมิเนียมและกระจก มากกว่า 30 ปี

2528

ได้เปิดดำเนินการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงอลูมิเนียม โดย ทำการผลิตเฉพาะงานประตูหน้าต่างเท่านั้น ต่อมาภายหลังได้มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอลูมิเนียม กระจกให้มีความหลากหลายขึ้นรวมถึงได้มีการพัฒนาการออกแบบกระบวนการผลิต และรับเหมาติดตั้งงานอลูมิเนียมกระจก และจำหน่ายอลูมิเนียมเส้นหน้าตัด วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับอลูมิเนียมกระจกทุกชนิด เพื่อบริการให้กับกลุ่มลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

2539

เพื่อรองรับการจัดจำหน่ายสินค้าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และเพื่อสนองตอบความต้องการของตลาดที่ขยายตัวและกำลังในการสั่งซื้อที่เพิ่มสูงขึ้น กวงอลูมิเนียม ได้มีการพัฒนาสินค้าให้ทันสมัยกล่าวคือ มีการจำหน่ายติดตั้งอลูมิเนียมเส้นหน้าตัดกระจก โครงฝ้าทีบาร์ โครงฝ้าซีลาย แผ่นยิปซั่มบอร์ด อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอลูมิเนียมที่หลากหลายรูปแบบ และจากสภาพเศรษฐกิจ และตลาดอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่มีการแข่งขันมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกที่จะบริโภคได้จากหลาย ๆ แหล่งด้วยกัน ดังนั้น กวงอลูมิเนียม จึงได้มีการให้บริการติดตั้งงานอลูมิเนียม และกระจกชุดบานสวิง ชุดบานเลื่อน ชุดบานกระทุ้ง ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

2547

ผู้บริหารได้เล็งเห็นการเติบโตทางธุรกิจ จึงได้เปลี่ยนจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงอลูมิเนียม เป็นบริษัท กวงอลูมิเนียม แอนด์ กลาส จำกัด ในช่วงการแข่งขันธุรกิจอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่มีเพิ่มมากขึ้น บริษัท กวงอลูมิเนียม แอนด์ กลาส จำกัด เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่มีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าในรูปแบบที่หลากหลาย และรูปแบบที่ทันสมัย จนทำให้บริษัทกวงอลูมิเนียม แอนด์ กลาส จำกัด เป็นที่ยอมรับในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมก่อสร้าง จนมาถึงในปี 2549 บริษัทกวงอลูมิเนียม แอนด์ กลาส จำกัด ได้มีการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม และกระจก ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น แกะลาย เจียรริม เจียรปรี พ่นทราย ดังนั้น จึงทำให้บริษัท กวงอลูมิเนียม แอนด์ กลาส จำกัด ได้มีการพัฒนา
และขยายกิจการเกี่ยวกับงานประตู และหน้าต่าง โดยแปรรูปสินค้าขึ้นมาเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด และความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการยังบริษัทฯ ให้เกิดความมั่นใจและความพึงพอใจในสินค้าและการบริการ ตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และการบริการ เป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น

2548-2558

บริษัท กวงอลูมิเนียม แอนด์ กลาส จำกัด ได้มีการพัฒนารูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง กระจก ฝ้าทีบาร์ ฝ้าฉาบเรียบ ผนังเบา ประตูไฟฟ้า กระจกโชว์รูม Skylight และ Curtain Wall ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปลักษณ์ใหม่ ๆ ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นประตู – หน้าต่างอลูมิเนียม รวมทั้งระบบ Curtain Wall ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมานี้ ล้วนผลิตมาจากวัสดุที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับของธุรกิจอุตสาหกรรม